Warunki rezerwacji w Ośrodku Wypoczynkowym ZAGŁĘBOCZE

  1. Podmiotem wynajmującym domki na pobyty wczasowe jest AMS ECOLOGY Sp. z o.o., ul. Laskowksa 1, 21-200 Parczew.
  2. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  3. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Warunków Rezerwacji i Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego ZAGŁĘBOCZE.
  4. Wstępnej rezerwacji domków można dokonać telefonicznie pod numerem tel.: 885 119 981, drogą elektroniczną za pomocą poczty internetowej: info@zaglebocze.pl lub osobiście.

Wstępnie przyjęta rezerwacja jest obowiązująca po wpłaceniu zadatku w wysokości 40% kosztów pobytu.
Wpłat należy dokonywać na konto:

AMS ECOLOGY Sp. z o.o. ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew
nr konta: 58 1500 1520 1215 2009 1807 0000

W tytule wpłaty bądź przelewu prosimy o podanie informacji:

  • terminu rezerwacji
  • Standard domku (De lux, lux, standard)
  • imię i nazwisko osoby, na którą została dokonana rezerwacja wstępna.

Po dokonaniu wpłaty zadatku AMS ECOLOGY Sp. z o.o. wystawi wpłacającemu fakturę zadatkową lub paragon zadatkowy, która zostanie rozliczona przy dokonywaniu płatności za cały okres pobytu. Jeśli odbiorcą faktury ma być inna osoba (lub firma) niż wpłacająca zadatek, prosimy o podanie tej informacji w treści przelewu. Płatność za pobyt jest płatnością za usługę noclegową. Zadatek musi być wpłacony najpóżniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. Dopłata do całości za pobyt wraz z opłatą klimatyczną następuje w recepcji w pierwszym dniu pobytu.

W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem rezerwujący zobowiązany jest do przysłania potwierdzenia wpłaty na e-mail: info@zaglebocze.pl w celu weryfikacji w dziale ksiegowości. Brak możliwości potwierdzenia przelewu (np. w dzień wolny od pracy) skutkuje koniecznością zapłaty całości zobowiązania. Po potwierdzeniu w terminie późniejszym zadatek zwracany jest osobie wpłacającej.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego. Rezerwacja ważna jest do godz. 15.00 pierwszego dnia planowanego pobytu. W przypadku późniejszego przyjazdu prosimy o poinformowanie o tym fakcie do godz.10.00. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub skrócenia pobytu, zadatek nie jest zwracany za niewykorzystany pobyt.

Rezerwacje weekendowe w okresie 19.06.2015r. - 30.08.2015r., bedą dokonywane w dzień poprzedzający przyjazd do osrodka oraz po wpłacie zadatku o którym mowa w pkt 5. Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego "ZAGŁĘBOCZE", opublikowane są na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ZAGŁĘBOCZE oraz na stronie internetowej Ośrodka.

AMS ECOLOGY Sp z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków, przy czym nowe postanowienia nie obowiązują osób rezerwujących, które dokonały rezerwacji przed wprowadzeniem zmian. Niniejsze warunki rezerwacji wchodzą w życie z dniem 01.05.2014r.